Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği | Diğer Sağlık Personeli

  • kmarasisg

Diğer Sağlık Personeli

  • Kahramanmaraş OSGB, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet verir.
  • Kahramanmaraş OSGBtarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personeli İşyeri hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalar. Diğer sağlık personelinin görevleri şu şekilde belirlenmiştir.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafın- dan yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.